Φιλοσοφία:Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα. Ιδιαίτερα μαθήματα
Κατανοώντας τις ανάγκες των μαθητών δημιουργούμε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα ( 3 – 5 μαθητών ) για καλύτερη προετοιμασία και διαρκή βελτίωση των μαθητών.

Συνεχής συνεργασία καθηγητή – μαθητή
Ο καθηγητής συνεργάζεται στενά με τους μαθητές και αντιμετωπίζει με τον καθένα χωριστά τις ιδιαίτερες δυσκολίες του, με αποτέλεσμα την ψυχολογική στήριξη και την εμψύχωση του που είναι απαραίτητα για την πρόοδο του.

Τακτική ενημέρωση γονέων
Κατά τακτά διαστήματα ενημερώνουμε τους γονείς για την πορεία των μαθητών όπου παραδίδουμε και αναλυτικές βαθμολογίες.

Προγραμματισμός στη διδασκαλία και σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας
Βασικό ρόλο παίζει ο σωστός προγραμματισμός στη διδασκαλία της ύλης, που βοηθάει στην οργανωμένη μάθηση και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης.

Διαρκής έλεγχος των μαθητών με διαγωνίσματα προσομοίωσης
Η συνεχής παρακολούθηση της προόδου των μαθητών μέσω διαγωνισμάτων στα πρότυπα των πανελλαδικών εξετάσεων βοηθάει στην καλύτερη αφομοίωση της ύλης από τον μαθητή, καθώς επίσης συντελεί ώστε το φροντιστήριο να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την συνολική πορεία του.

Καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό
Το διδακτικό προσωπικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια. Όλοι οι καθηγητές μας διαθέτουν εμπειρία, μεταδοτικότητα και αγάπη για διδασκαλία.

  • .